(Ne)tušené souvislosti v roce 2017

V roce 2017 proběhly dvě letní školy památkové technologie pro pokročilé. Další informace najdete na facebookové stránce (Ne)tušených souvislostí.

Facebook (Ne)tušených souvislostí

Mimořádný termín letní školy památkové technologie pro začátečníky v září 2017

Škola se konala v jedinečném barokním areálu kláštera Plasy a zaměřila se na předání základních znalostí, dovedností a souvislostí při záchraně a obnově historických vápenných omítek. Frekventanti získali nový pohled na historické omítky, dozvěděli se o jejich hodnotách a funkcích i o smyslu jejich ochrany. V praktické části kurzu si pak vyzkoušeli postupy přípravy vápenné kaše a vápenné malty, naučili se základům omítání, doplňování a napojování historických omítek.

Více fotografií na Facebooku netušených souvislostí

Letní školy památkové technologie pro pokročilé

Jarní termíny byly otevřeny speciálně pro pokročilé zájemce, kteří již absolvovali základní úroveň školy v předchozích letech. Cílem bylo navázat a rozšířit znalosti a dovednosti získané v základní úrovni školy. Kurzy byly zaměřené na záchranu a doplňování omítkové rustiky ve vápenném systému a restaurování vápenných omítek ve vápenném systému.

Červnový termín pokročilého kurzu

Květnový termín pokročilého kurzu