Knihy k tématu

Odborné knihy se zaměřením na tematiku vápna a vápenných technologií, jejichž autory jsou převážně odborníci zapojení do projektu (Ne)tušené souvislosti.

Dagmar Michoinová:
Příprava vápenných malt na bázi vzdušného vápna. Památkový postup (PDF, 247 kB)

Základní zásady pro přípravu vápenných malt z vápenné kaše – včetně informací o specifických vlastnostech složek pro jejich přípravu, klimatických a bezpečnostních omezení pro práci s maltami na bázi vzdušného vápna a o náležitostech předepisování receptur vápenných malt připravovaných z vápenné kaše. Zásady vycházejí z exaktně ověřených tradičních, tedy historických principů přípravy vápenných malt z vápenné kaše a jsou určeny mimo jiné pracovníkům organizací zabývajících se péčí o památky (jejich výkonným i odborným složkám), restaurátorům, řemeslníkům, technologům, stavebním firmám, architektům, projektantům i vlastníkům historických staveb.

NPÚ, Praha 2016, 13 stran, ISBN 978-80-7480-068-9


Václav Girsa, Dagmar Michoinová:
Tradiční vápenné omítky. Poznání a praktické postupy

Stavebně-technologické souvislosti záchrany vápenných omítek i možnosti reálných šetrných postupů praktické péče o vybraný soubor historických omítek. Jde o práci autorů, kteří za dvacet let působení v oblasti ochrany památek nashromáždili na desítkách historických staveb množství praktických poznatků, jež mohou přispět k pochopení problematiky ochrany historických vápenných omítek jako významného komponentu podílejícího se na hodnotě i na životnosti historických staveb.

Informační centrum ČKAIT a NPÚ, Praha 2015, 172 stran, ISBN 978-80-7480-056-6


Dagmar Michoinová:
Příprava vápenných malt v péči o stavební památky

Populárně naučná publikace o přípravě a používání vápenných malt v péči o historické stavby je určena zejména vlastníkům staveb a stavebním firmám. Je příspěvkem k znovuoživení již téměř zapomenuté tradiční řemeslné dovednosti přípravy a používání staveništních nehydraulických vápenných malt a k posílení prestiže vápna jako stavebního pojiva.

Informační centrum ČKAIT, Praha 2014, 76 stran, ISBN 80-86769-81-X


Václav Girsa, Miloslav Hanzl, Dagmar Michoinová, Tomáš Wizovský:
Hrad Bečov –  projekt konzervace a prezentace

Výpravná a bohatě vybavená kniha popisuje principy záchrany a prezentace jedinečně dochovaného středověkého hradu. Projekt konzervace a prezentace Horního hradu v Bečově nad Teplou získal v roce 2010 prestižní mezinárodní ocenění v oblasti památkové péče – cenu Evropské unie pro kulturní dědictví Europa Nostra v kategorii výzkum.

NPÚ, ÚOP v Lokti, Loket 2009, 123 stran, ISBN 978-80-87104-49-1


Václav Girsa, Josef Holeček, Pavel Jerie, Dagmar Michoinová:

Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky

Metodika NPÚ k tématu projektování záchrany stavebních památek. Metodika obsahuje k tématu poznávání a záchrany historických stavebních materiálů také přehled nejběžnějších příkladů materiálových průzkumů.

NPÚ, Praha 2004, 176 stran, ISBN 80-86234-36-3

Další (ZAHRANIČNÍ) knihy a publikace na téma vápno a vápenné omítky naleznete zde.