(Ne)nápadné proměny – příběhy fasád švihovského hradu

Staré stavby a stavební prvky sice bývají často poznamenány zubem času, ale není rozumné je zavrhovat, naopak – pro jejich stáří bychom je měli obdivovat a pokusit se jejich starobylé kouzlo a přitažlivost zachovat. A to nejen v případě hradů a zámků, ale třeba i u obytných historických budov ve městech či u venkovských usedlostí.

Právě na příkladu fasád hradu Švihov chceme prostřednictvím fotografií zachycujících minulost i přítomnost upozornit na opomíjený fakt, že starým stavbám sluší staré omítky, stará dřevěná okna i dveře, kterými procházelo už několik generací.