Letní škola památkové technologie / základní úroveň

Kurs

  • Uherčice ()
  • 7. 6. 2018–9. 6. 2018
  • 4500 Kč, zvýhodněná cena pro studenty kurzu památkové páče NPÚ a studenty FA ČVUT 2000 Kč, v případě účasti na obou školách je cena za obě školy 8000 Kč

Téma: Úvod do tématu vápno a vápenné omítky

Škola se zaměří na získání základních znalostí, dovedností a souvislostí při záchraně a obnově historických vápenných omítek. Frekventanti získají nový pohled na historické omítky, dozví se o jejich hodnotách, funkcích, poruchách a smyslu jejich ochrany. V praktické části kurzu si pak vyzkouší postupy přípravy vápenné kaše, vápenné malty, naučí se základům omítání, doplňování a napojování historických omítek. V programu je rovněž pozornost věnována základům záchrany historických omítek, v neposlední řadě jsou tématem základy odběrů vzorků omítek a provádění základních laboratorních průzkumů.

Škola je určena zejména pro vlastníky historických staveb, řemeslníky, restaurátory, projektanty a architekty působící na poli záchrany historických staveb, památkáře (výkonné i odborné), pro studenty oborů dotýkajících se ochrany stavebních památek a další zájemce, kteří se chtějí blíže seznámit s tématem vápenných materiálů a historických malt a omítek.

  • Více informací naleznete v rámcovém programu školy. 
  • V ceně je zahrnuto ubytování (2 noci, třílůžkové či čtyřlůžkové pokoje) a stravování (2x snídaně, 2x oběd, 1x večeře a drobné občerstvení v průběhu školy).
  • V případě zájmu prosím vyplňte a odešlete závaznou přihlášku.
  • Fotografie z minulých ročníků škol najdete ve Fotogalerii a Archivu.

Související zprávy

Letní školy nebudou chybět ani v příštím roce

1. 12. 2017

V průběhu června a července 2018 se budou opět konat letní školy památkové technologie, a to jak pro začátečníky, tak pro pokročilé zájemce.