Literatura

Publikace a odborné články, které se týkají poznávání a záchrany historických stavebních materiálů. Autory textů jsou většinou odborníci zapojení do projektu (Ne)tušené souvislosti.

Publikace a odborné články vydané do roku 2015

najdete na starších webových stránkách (Ne)tušených souvislostí.


Knihy k tématu

Odborné články