(Ne)tušené souvislosti v médiích 

Reportáže, rozhovory, rozhlasové a televizní příspěvky, články v denním i odborném tisku o projektu (Ne)tušené souvislosti.