O projektu (Ne)tušené souvislosti

Představení projektu, jeho vize a cíle.

 

Vítejte v projektu,

jehož cílem je představit vám památky jinak, než bývá obvyklé. Ukázat vám, že památky jsou postaveny z unikátních stavebních materiálů, které mají svoje zvláštní – byť často opomíjené – kouzlo a zaslouží si naši ochranu.

Vítejte v projektu,

jehož cílem je učit znalostem a dovednostem péče o stavební památky a nahlédnout do světa tradičních stavebních materiálů a řemesel, poodkrývat procesy zkoumání stavebních památek a  technologie jejich záchrany.

Vítejte v projektu,

který vám, jak doufáme, pomůže odhalit řadu dosud (ne)tušených souvislostí  a otevřít vám nové dimenze ve vnímání nejen našich památek, ale i světa kolem nás.

Budeme rády, pokud se součástí tohoto projektu stanete i vy. Těšíme se na vás. Bez vás by chystané akce ztrácely smysl.

Dagmar Michoinová a Gabriela Setunská,
autorky projektu 

 

         Projekt realizuje technologická laboratoř generálního ředitelství NPÚ.