Odborné články

Články, rozhovory a další odborné i populárně naučné texty na téma vápno a vápenné technologie, jejichž autory jsou převážně odborníci zapojení do projektu (Ne)tušené souvislosti.

Dagmar Michoinová: Dopady zateplování na neizolované zdivo historických staveb

Článek publikovaný ve sborníku Monumentorum tutela/Ochrana pamiatok 27 

Dagmar Michoinová: Poruchy historických fasád při nesprávném používání vnitřně hydrofobizovaných omítek

Článek publikovaný v osmém čísle Časopisu Stavebnictví, oborovém periodiku stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů

 

Dagmar Michoinová: Zdící malty - průzkum, návrh realizace

Článek ve sborníku ke konferenci  Obnova Památek 2018 - Opravy režného a neomítnutého zdiva,  str. 26-34 sborníku

Dagmar Michoinová: Několik poznámek k vápnům s hydraulickými vlastnostmi z pohledu památkového technologa

Příspěvek na Vápenickém semináři

Limewater in the consolidation of historic lime renders and plasters: Experience of its preparation and application of the Czech Republic 

Článek v časopisu The Journal of the Building Limes Forum, vol.24, 2017

Dagmar Michoinová: Člověk může zachránit jen to, co zná

Rozhovor s Dagmar Michoinovou, vedoucí technologické laboratoře NPÚ, nejen o historických omítkách

Jak pracovat s vápennými omítkami

Článek v časopisu Rekonstrukce 2017, speciálu měsíčníku Chatař a chalupář

Vápenné omítky

Článek v časopisu Rekonstrukce 2017, speciálu měsíčníku Chatař a chalupář

Dagmar Michoinová: Několik poznámek k tématu historické vápenné maltové podlahy

 

Článek ve sborníku ke konferenci Obnova Památek 2016 - historické dlažby a obklady v interiérech 

 

Dagmar Michoinová: Příspěvek k modifikaci vlastností vápenných malt tradičními organickými přísadami 

Článek ve Zprávách památkové péče 73/2013, str. 256-260

Václav Girsa, Pavel Jerie, Dagmar Michoinová: Konzervace dvorního průčelí jižního paláce hradu Švihova

Článek ve Zprávách památkové péče 62/2003/6 str. 404-417