Odborné články

Články, rozhovory a další odborné i populárně naučné texty na téma vápno a vápenné technologie, jejichž autory jsou převážně odborníci zapojení do projektu (Ne)tušené souvislosti.

Dagmar Michoinová: Člověk může zachránit jen to, co zná

Rozhovor s Dagmar Michoinovou, vedoucí technologické laboratoře NPÚ, nejen o historických omítkách.

Jak pracovat s vápennými omítkami

Článek v časopisu Rekonstrukce 2017, speciálu měsíčníku Chatař a chalupář

Vápenné omítky

Článek v časopisu Rekonstrukce 2017, speciálu měsíčníku Chatař a chalupář

Limewater in the consolidation of historic lime renders and plasters: Experience of its preparation and application of the Czech Republic

Článek v časopisu The Journal od the Building Limes Forum, vol. 24, 2017