Připravujeme

Letní školy památkové technologie a komentované technologické prohlídky

Letní školy památkové technologie

Letní školy jsou třídenní praktická soustředění, určená zejména pro vlastníky historických staveb, řemeslníky, restaurátory, projektanty a architekty působící na poli záchrany historických staveb, památkáře (výkonné i odborné), pro studenty oborů dotýkajících se ochrany stavebních památek a další zájemce, kteří se chtějí blíže seznámit s tématem vápenných materiálů a historických malt či omítek. Lektory škol jsou renomovaní odborníci z Národního památkového ústavu, Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT a zkušení restaurátoři, kteří se podílí na záchraně řady kulturních památek. Školy jsou pořádány ve dvou vzdělávacích úrovních - pro začátečníky a pokročilé. Smyslem a cílem škol je také vytvoření příležitostí pro setkávání laické a odborné veřejnosti.

Letní škola památkové technologie /základní úroveň - proběhlo 

 • Téma: Úvod do tématu vápno a vápenné omítky
 • 7. až 9. červen 2018, Státní zámek Uherčice, Jihomoravský kraj

Škola se zaměří na získání základních znalostí, dovedností a souvislostí při záchraně a obnově historických vápenných omítek. Frekventanti získají nový pohled na historické omítky, dozví se o jejich hodnotách, funkcích, poruchách a smyslu jejich ochrany. V praktické části kurzu si pak vyzkouší postupy přípravy vápenné kaše, vápenné malty, naučí se základům omítání, doplňování a napojování historických omítek. V programu je rovněž pozornost věnována základům záchrany historických omítek, v neposlední řadě jsou tématem základy odběrů vzorků omítek a provádění základních laboratorních průzkumů.

Škola je určena zejména pro vlastníky historických staveb, řemeslníky, restaurátory, projektanty a architekty působící na poli záchrany historických staveb, památkáře (výkonné i odborné), pro studenty oborů dotýkajících se ochrany stavebních památek a další zájemce, kteří se chtějí blíže seznámit s tématem vápenných materiálů a historických malt a omítek.

 • Více informací naleznete v rámcovém programu školy.
 • Cena školy je 4500 Kč.  Pro pracovníky NPÚ a studenty FA ČVUT je cena 2000 Kč. Při účasti na obou školách platí zvýhodněná cena 8000 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování (2 noci, třílůžkové či čtyřlůžkové pokoje) a částečné stravování.
 • V případě zájmu prosím vyplňte a odešlete závaznou přihlášku. 
 • Fotografie z minulých ročníků škol najdete ve Fotogalerii a Archivu.

Letní škola památkové technologie /pokročilí  - obsazeno

 • Téma:  Restaurování vápenných omítek ve vápenném systému
 • 12. až 14. červenec 2018, Klášter Plasy a Centrum stavitelského dědictví Plasy, Plzeňský kraj

Škola se bude věnovat rehabilitaci podoby interiérových omítek s využitím vápenných materiálů. Náplní školy bude provádění záchranného zajištění, zpevnění, snímání druhotných úprav, lokálního doplnění omítek a nátěrů. Specifikem bude příprava malt, konsolidantů i nátěrů přímo na místě. Frekventanti kurzu budou pracovat v autentických historických prostorách Santiniho barokní sýpky. Lektory jsou renomovaní odborníci z Národního památkového ústavu, Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT a zkušení restaurátoři, kteří se podílí na záchraně řady kulturních památek.

Škola je určena pro absolventy základní úrovně školy, i z předchozích let.

 • Více informací naleznete v rámcovém programu školy.
 • Cena školy je 4500 Kč.  Pro pracovníky NPÚ a studenty FA ČVUT je cena 2000 Kč. Při účasti na obou školách platí zvýhodněná cena 8000 Kč.  V ceně je zahrnuto ubytování (2 noci, třílůžkové pokoje) a částečné stravování.
 • V případě zájmu prosím vyplňte a odešlete závaznou přihlášku.
 • Fotografie z minulých ročníků škol najdete ve Fotogalerii a Archivu.

Komentované technologické prohlídky

Prohlídky autentických stavebních památek, které vedou specialisté z oboru památkové technologie. Jejich cílem je představit stavební památky jinak, než je obvyklé - z pohledu historických stavebních materiálů a jejich schopnosti vypovídat o historii staveb, o historii stavění i údržby staveb, o metodách zkoumání a záchrany stavebních památek. Prohlídky otvírají památkově jedinečné a často běžně nepřístupné objekty. Nový přístup k památkám návštěvníkům umožní vidět historické stavby úplně jinak než dosud, získané poznatky jsou navíc využitelné pro praktickou záchranu historických staveb. Prohlídky doprovází praktická část.

Interiéry Horního hradu v Bečově nad Teplou, Karlovarský kraj

 • 22. až 23. červen 2018, od 10, 12 a 15 hodin
 • Plné vstupné 200 Kč, zlevněné vstupné (studenti, důchodci) 80 Kč.  Prohlídky nejsou vhodné pro děti do 6 let. Délka prohlídky je cca 90 min.
 • Fotografie z minulých  prohlídek najdete ve Fotogalerii a Archivu.

Prohlídky zavedou návštěvníka do interiérů jedinečně dochované středověké památky, která bude mimořádně otevřena pouze pro tyto účely. Prohlídky vede specialistka na historické omítky, Dagmar Michoinová, vedoucí technologické laboratoře Národního památkového ústavu. Návštěvník se dozví nejen o historických omítkách, ale i o dalších historických stavebních materiálech, jejich hodnotách, způsobech zkoumání a technologiích jejich záchrany. Prohlídky doprovází i praktická minilaboratoř
a ukázky tradičního postupu míchání vápenné malty. Počet míst je omezen. Doporučujeme rezervaci vstupenek. Před rezervací věnujte prosím pozornost bezpečnostním doporučením.  Rezervace vstupenek se uzavírá 21.6.20108 v 15:00. Děkujeme za pochopení.

Exteriéry zříceniny hradu Nový Hrádek u Lukova , Jihomoravský kraj

 • 27. až 28. červenec a 21. a 22. září 2018, od 10, 12 a 15 hodin
 • Plné vstupné 150 Kč,  zlevněné vstupné (studenti, důchodci) 80 Kč. Prohlídky nejsou vhodné pro děti do 6 let. Délka prohlídky je cca 90 min. Hrad je dostupný pouze pěšky nebo na kole.
 • Doporučujeme vhodnou obuv.

Prohlídky provedou návštěvníky zříceninami dvou hradů, které se nachází v Národním parku Podyjí. Návštěvník se při prohlídce dozví mnoho nejen o historických postupech stavění, ale i o historických stavebních materiálech, jejich hodnotách, způsobech jejich zkoumání a technologiích záchrany. Prohlídky doprovází i praktická minilaboratoř a ukázky tradičního postupu míchání vápenné malty. Prohlídky vede specialistka na historické omítky Dagmar Michoinová, vedoucí technologické laboratoře Národního památkového ústavu.