Připravujeme

Přehled připravovaných aktivit projektu a termíny jejich konání.

Letní škola památkové technologie/začátečníci

Téma: Základy práce s vápnem a vápennými maltami                                         Místo konání: Zámek Uherčice, Jihomoravský kraj

Škola se zaměří na získání základních znalostí a dovedností při záchraně a obnově historických vápenných omítek. Frekventanti získají nový pohled na historické omítky, dozví se o jejich hodnotách, funkcích, poruchách a smyslu jejich ochrany. V praktické části kurzu si vyzkouší postupy přípravy vápenné kaše, vápenné malty, naučí se základům omítání, doplňování, napojování omítek. Pozornost je rovněž věnována základům restaurování historických omítek.

Škola je určena zejména pro vlastníky historických staveb, řemeslníky, restaurátory, projektanty a architekty působící na poli záchrany historických staveb, památkáře, pro studenty oborů dotýkajících se ochrany stavebních památek a další zájemce.

Lektory škol jsou renomovaní odborníci z Národního památkového ústavu, Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT a zkušení restaurátoři, kteří se podílí na záchraně řady kulturních památek.  

Letní školy jsou třídenní praktická soustředění, určená zejména pro vlastníky historických staveb, řemeslníky, restaurátory, projektanty a architekty působící na poli záchrany historických staveb, památkáře (výkonné i odborné), pro studenty oborů dotýkajících se ochrany stavebních památek a další zájemce, kteří se chtějí blíže seznámit s tématem vápenných materiálů a historických malt či omítek. Lektory škol jsou renomovaní odborníci z Národního památkového ústavu, Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT a zkušení restaurátoři, kteří se podílí na záchraně řady kulturních památek. Školy jsou pořádány ve dvou vzdělávacích úrovních - pro začátečníky a pokročilé. Smyslem a cílem škol je také vytvoření příležitostí pro setkávání laické a odborné veřejnosti.

Školy mají již sedmiletou tradici a konaly se například v areálu zámku v Českém Krumlově, v barokních kostelech na Broumovsku, v barokní sýpce Kláštera Plasy, na zámku Stekník a  naposledy na jižní Moravě, na zámku Uherčice.Více o školách z minulých let se dozvíte v Archivu nebo Fotogalerii

Komentované technologické prohlídky

Termíny prohlídek pro rok 2019 zatím nejsou stanoveny.

Komentované technologické prohlídky otvírají památkově jedinečné a často běžně nepřístupné objekty s výjimečnou autenticitou. Jejich cílem je představit stavební památky jinak, než je obvyklé - z pohledu historických stavebních materiálů a jejich schopnosti vypovídat o historii staveb. Prohlídky umožní návštěvníkům vidět historické stavby úplně jinak než dosud. Získané poznatky jsou navíc využitelné pro praktickou záchranu historických staveb. Prohlídky vedou specialisté z oboru památkové technologie a doprovází je i praktická část. Komentované technologické prohlídky jsou spojeny se samými začátky našeho projektu a mají již téměř desetiletou tradici. Prohlídky se konaly na řade výjimečných památek, jako je objekt Horního hradu v Bečově nad Teplou, hrad Švihov, či mimořádně zachovaný soubor barokních kostelů na Broumovsku. Posledním navštíveným byl pak jedinečný objekt zříceniny hradu Nový Hrádek u Lukova v Jihomoravském kraji.

Více o prohlídkách z minulých let se dozvíte v Archivu nebo Fotogalerii.