Letní škola památkové technologie / základní úroveň

Téma: Úvod do tématu vápno a vápenné omítky

Škola se zaměří na získání základních znalostí, dovedností a souvislostí při záchraně a obnově historických vápenných omítek. Frekventanti získají nový pohled na historické omítky, dozví se o jejich hodnotách, funkcích, poruchách a smyslu jejich ochrany. V praktické části kurzu si pak vyzkouší postupy přípravy vápenné kaše, vápenné malty, naučí se základům omítání, doplňování a napojování historických omítek. V programu je rovněž pozornost věnována základům záchrany historických omítek, v neposlední řadě jsou tématem základy odběrů vzorků omítek a provádění základních laboratorních průzkumů.

Škola je určena zejména pro vlastníky historických staveb, řemeslníky, restaurátory, projektanty a architekty působící na poli záchrany historických staveb, památkáře (výkonné i odborné), pro studenty oborů dotýkajících se ochrany stavebních památek a další zájemce, kteří se chtějí blíže seznámit s tématem vápenných materiálů a historických malt a omítek.

  • Více informací naleznete v rámcovém programu školy. 
  • Cena školy je 4500 Kč.  Pro pracovníky NPÚ a studenty FA ČVUT je cena 2000 Kč. Při účasti na obou školách platí zvýhodněná cena 8000 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování (2 noci, třílůžkové či čtyřlůžkové pokoje) a částečné stravování.
  • V případě zájmu prosím vyplňte a odešlete závaznou přihlášku.
  • Fotografie z minulých ročníků škol najdete ve Fotogalerii a Archivu.